WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Adres skrzynki podawczej UwB w ePuap (nowy):  /uwb/SkrytkaESP

Narodowe Centrum Nauki
- atualnie otwarte konkursy (termin składania wniosków do 15 września 2017 roku):

    MAESTRO 9 - link do ogłoszenia
    HARMONIA 9 - link do ogłoszenia
    SONATA 13 - link do ogłoszenia
    SONATA BIS 7 - link do ogłoszenia
    MINIATURA 1 (nabór ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku) - link do ogłoszenia
 
    DAINA - zapowiedź konkursu na projekty polsko-litewskie (planowany nabór od 15 września do 15 grudnia 2017) - plik z informacją do pobrania

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - aktualnie otwarte konkursy:
 
    NPRH Uniwersalia 2.1 - link do ogłoszenia (termin składania wniosków do 4 sierpnia 2017 roku)   
    NPRH Uniwersalia 2.2 - link do ogłoszenia (termin składania wniosków do 4 sierpnia 2017 roku)      
    DUN - Działalność Upowszechniająca Naukę - link do komunikatu MNiSW (termin składania wniosków do 31 października 2017 roku)  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
- informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/