WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Adres skrzynki podawczej UwB w ePUAP (nowy):  /uwb/SkrytkaESP

Narodowe Centrum Nauki
- atualnie otwarte konkursy (termin składania wniosków do 15 marca 2018 roku):

    ETIUDA 6 - link do ogłoszenia
    SONATINA 2 - link do ogłoszenia
    UWERTURA 2 - link do ogłoszenia   


    Forest VALUE - link do ogłoszenia (terminy: pre-proposals: 23 stycznia 2018 r. godz. 13:00 CET, zaproszenie do składania full proposals: marzec 2018 r., full proposals: maj 2018 r., wyniki konkursu: październik 2018 r.)
    Chist-ERA - link do ogłoszenia (terminy: pre-proposals: 11 stycznia 2018 r. godz. 17:00 CET, zaproszenie do składania full proposals: maj 2018 r., full proposals: 14 sierpnia 2018 r., wyniki konkursu: październik 2018 r.)
    Centra Doskonałości Naukowej DIOSCURI -  link do ogłoszenia  (termin składania wniosków upływa 12 lutego 2018 roku)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- aktualnie otwarte konkursy (od 16 stycznia 2018 r. do 18 marca 2018 r. - termin przedłużony):

   Uniwersalia 2.1 - link do ogłoszenia
   Uniwersalia 2.2
- link do ogłoszenia
   Dziedzictwo narodowe
- link do ogłoszenia


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
- informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/