WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Adres skrzynki podawczej UwB w ePUAP (nowy):  /uwb/SkrytkaESP

Narodowe Centrum Nauki
- atualnie otwarte konkursy (termin składania wniosków do 17 września 2018 roku):

MAESTRO 10 - link do ogłoszenia

HARMONIA 10 - link do ogłoszenia

SONATA BIS 8 - link do ogłoszenia

SHENG 1 - link do ogłoszenia

MINIATURA 2 (termin składania wniosków do 31 grudnia 2018 r.) - link do ogłoszenia

TANGO 3 (termin składania wniosków do 21 września 2018 r.) - link do ogłoszenia

Chist-ERA - link do ogłoszenia (terminy: pre-proposals: 11 stycznia 2018 r. godz. 17:00 CET, zaproszenie do składania full proposals: maj 2018 r., full proposals: 14 sierpnia 2018 r., wyniki konkursu: październik 2018 r.)

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - aktualnie otwarte konkursy:

     DUN Działalność Upowszechniająca Naukę (od 15 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.- link do informacji MNiSW


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
- informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/