WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Dodatkowa rekrutacja!

 Od 19 do 26 lipca 2019 r. trwa rekrutacja uzupełniająca pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ (STT) na rok akademicki 2018/2019 do krajów Unii Europejskiej i stowarzyszonych (KA103). Wyjazdy mogą być realizowane do 30 września 2019 r. Podpisane dokumenty można składać bezpośrednio w Dziale Współpracy Międzynarodowej lub przesyłać drogą  e.szpiganowicz@uwb.edu.pl 

Obowiązujące formularze:

Mobility Agreement -Staff Mobility for Training- Porozumienie o programie szkolenia (doc.)

Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja – praktyki Erasmus+

Informujemy, iż rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 rozpocznie się 
17 czerwca i potrwa do 30 lipca 2019. 

Podpisane przez Koordynatora Wydziałowego dokumenty –  Formularz zgłoszeniowy oraz Learning Agreement for Traineeship podpisany również przez przyszłego pracodawcę – prosimy składać do Działu Współpracy Międzynarodowej (Rektorat - pokój 11).

 

Dodatkowe mobilności do Serbii w grancie Erasmus+ KA107 2017-2019

W związku z pozostawaniem wolnej kwoty w budżecie grantu z roku 2017, pracownicy i nauczyciele Wydziału Prawa i Instytutu Biologii oraz administracji centralnej mogą skorzystać z 1 dodatkowej mobilności typu  STT (szkolenie) do Serbii.

Mobilności można  zrealizować do 26.07.2019 roku w Uniwersytecie w Belgradzie/Uniwersytecie w Niszu (Serbia) na warunkach grantu Erasmus+ KA107 2017-2019.

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania limitu miejsc. O kwalifikacji na wyjazd decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów w Dziale Współpracy Międzynarodowej (mobility agreement + ankieta). Rekrutacja jest skierowana do osób, które nie wyjeżdżały do Serbii w ramach programu Erasmus+ KA107.

 

Rekrutacja do programu Erasmus+ KA107-2018-2020

W dniach od 26. listopada do 21. grudnia 2018 r. odbywa się rekrutacja pracowników wydziałów i instytutów Uniwersytetu w Białymstoku uczestniczących w programie Erasmus+ KA107-2018-2020, na wyjazdy do krajów partnerskich w celu: prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) lub w celach szkoleniowych (STT).

Pracownicy, formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany przez wszystkie strony Mobility Agreement, składają w Dziale Współpracy Międzynarodowej, ul. Świerkowa 20B pok. 11.

W przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limitu miejsc wyjazdowych w okresie rekrutacyjnym, na wolne miejsca mobilnościowe prowadzona jest rekrutacja ciągła.

Rekrutacja studentów odbywa się w ich macierzystych wydziałach/instytutach, w terminach ustalonych przez koordynatorów wydziałowych/instytutowych.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty są dostępne w zakładce: Współpraca z krajami partnerskimi (Erasmus+ KA107 w latach 2018-2020)

 

Dodatkowe mobilności do Korei Płd. w grancie Erasmus+ KA107 2017-2019

W związku z pozostawaniem wolnej kwoty w budżecie grantu z roku 2017, nauczyciele Instytutu Neofilologii UwB (dziedzina: j. francuski) mogą skorzystać z 2 dodatkowych mobilności wyjazdowych typu STA (prowadzenie zajęć) do Korei Płd.

Mobilności należy zrealizować do końca maja 2019 roku w Uniwersytecie w Seulskim na warunkach grantu Erasmus+ KA107 2017-2019.

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania limitu miejsc. O kwalifikacji na wyjazd decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów w Dziale Współpracy Międzynarodowej (mobility agreement + ankieta). Rekrutacja jest skierowana do osób, które nie wyjeżdżały do Korei Płd. w ramach programu Erasmus+ KA107. /Mobilności zrealizowano./