WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Banja Luka

Uniwersytet w Banja Luce

Umowa międzyinstytucjonalna: w oczekiwaniu

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Instytut Biologii

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: b/d do wyświetlenia