WYDZIAŁY

University of Bialystok

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
tel.: +48 85 745 70 00 (centrala)
fax.: +48 85 745 70 73 (centrala)
e-mail: studyinuwb@uwb.edu.pl
NIP: 542-23-83-747


University Recruitment Center

tel.: + 48 85 745 70 53
tel.: +48 85 745 70 80
e-mail: studyinuwb@uwb.edu.pl 
e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl 

Pobierz PDF

Parametry wyszukiwarki: dane personalne, telefon, stanowisko, sekcja. Parametry odzielamy +

<% worker.rank +" "+worker.name+" "+ worker.rank_uwb %>
<% worker.sectionHierarchi %>
Stanowisko: <% worker.appointment %>
Tel: <% worker.phone %>
Fax: <% worker.fax %>
Pokój: <% worker.room %>
Email: <% worker.email %>