WYDZIAŁY

Dokształcanie się

 

Pracodawcy oczekują od swoich pracowników nie tylko przykładania się do pracy, ale także stałego udoskonalania się poprzez m.in. tzw. kształcenie ustawiczne, czyli zdobywanie wiedzy i umiejętności, rozwijanie się, doskonalenie kompetencji zawodowych trwających całe życie.

Osoby zatrudniające oczekują, że kształcenie ustawiczne będzie nakierowane przede wszystkim na: zwiększenie nacisku na kształcenie praktyczne, dostosowanie kierunków i efektów kształcenia do wymogów rynku pracy, czy refundacji i zniżek dla pracodawców na przyjmowanie osób na praktyki i staże.

Przedstawiciele przedsiębiorstw słabo ocenili dopasowanie oferty kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych (np. kursy szkoleni. studia podyplomowe) oferowanej w województwie podlaskim. 45% badanych wskazało, że dopasowanie jest na poziomie średnim. Tylko 30% oceniło ją pozytywnie.

Studia podyplomowe są bardzo popularną formą dokształcania się. Eksperci zauważyli, że Uniwersytet w Białymstoku poszerzył swoją ofertę programową o nowe studia, których ukończenie wiąże się z uzyskaniem kwalifikacji zawodów deficytowych, czyli takich których zapotrzebowanie na rynku jest duże. Oferta ta dotyczy kierunków takich jak: zarządzanie placówką medyczną, socjoterapia, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu, zamówienia publiczne oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa.

Powyższe dane pochodzą z realizacji badania pt. „Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych w województwie podlaskim” przeprowadzony na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pełny raport dostępny jest: link.

dr Szymon C. Czupryński