WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Dostępne mobilności

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA):  2

Przyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): 2