WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Dostępne mobilności

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): 4

Przyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): 4

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT):  3

Przyjazdy w celach szkoleniowych (STT):  4, wykorzystano 2