WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Dostępne mobilności

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 1, pozostało 0

Przyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): 1

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 2, pozostało 0