WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Dostępne mobilności

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): 1

Przyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): 1

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT):  wykorzystano 1, pozostało 1