WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Dostępne mobilności

Wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 1, pozostało 0

 

Przyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 0, pozostało 1

(dostępna 1 mobilność przyjazdowa do I. Inf. w celu prowadzenia zajęć, z Kijowa do Białegostoku)