WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

 

Kontakt do pracowników Działu Nauki

Pracownik Działu Nauki / dane do kontaktu
Zakres prowadzonych spraw / obsługa wydziałów
dr Monika Kondratiuk-Nierodzińska
Stanowisko: kierownik
Tel: 85 745 71 21
Pokój: 702
Email: mkn@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach BST, BMN, GR - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
SPUB - Wydział Biologiczno-Chemiczny
DUN - Wydawnictwa (rozliczenia finansowe)
NPRH (NPH-012 Wydział Historyczno-Socjologiczny)
Rejestracja konferencji

mgr Ewa Borawska
Stanowisko: starszy specjalista
Tel: 85 745 71 03
Pokój: 702
Email: eborawska@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Informacje na temat aplikowania o środki w ramach funduszy strukturalnych na projekty badawczo-naukowe.

Prowadzenie rejestru zakupów oraz naprawy aparatury naukowo-badawczej, prowadzenie rejestru dowodów "OT" przyjęcia środka trwałego na stan Uczelni.

 

mgr Agnieszka Dobrzycka
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 70 15
Pokój: 702
Email: a.dobrzycka@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach BST, BMN, GR - Wydział Prawa, Wydział Matematyki i Informatyki
Informacje na temat aplikowania o środki w ramach funduszy strukturalnych na projekty badawczo-naukowemgr Aldona Węglarz
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 71 03
Pokój: 702
Email: a.weglarz@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Lokalny Punkt Kontaktowy Horyzont 2020
Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach BST, BMN, SPUB, GR - Wydział Fizyki
Informacje na temat aplikowania o środki na międzynarodowe projekty badawczo-naukowe

 

mgr Katarzyna Łempicka
Stanowisko: specjalista
Tel: 85 745 70 14
Pokój: 704
Email: k.lempicka@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach BST, BMN, GR - Wydział Biologiczno-Chemicznymgr Justyna Białkowska
Stanowisko: starszy referent
Tel: 85 745 72 62
Pokój: 704
Email: j.bialkowska@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach BST, BMN, GR, NPRH - Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 

mgr Natalia Kamieńska
Stanowisko: samodzielny referent
Tel: 85 745 70 14
Pokój: 704
Email: n.kamienska@uwb.edu.pl
ac-dn@uwb.edu.pl

Ewidencja pozaksięgowa wydatków na działalność badawczo-naukową w ramach BST, BMN, GR, NPRH - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Historyczno-Socjologiczny