WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+
 
Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 do Trybu przygotowania wniosków o przyznanie dotacji bazowej oraz zasady podziału, wydatkowania i  rozliczania przyznanych środków finansowych:
„WNIOSEK o finansowanie zadania badawczego w ramach utrzymania potencjału badawczego”

W pkt. 3 „Zadanie nowe / kontynuowane”
Nowe – należy zaznaczyć w przypadku jeśli został zmieniony tytuł realizowanego zadania badawczego w stosunku do realizowanego w latach poprzednich.
Kontynuowane – należy zaznaczyć w przypadku jeśli tytuł realizowanego zadania badawczego jest identyczny jak realizowanego w latach poprzednich.

W pkt. 4 „Planowany okres realizacji” od ….…………… do ………….……..
Należy wpisać faktyczny okres realizacji zadania badawczego – w przypadku zadań kontynuowanych początek realizacji zadania musi przypadać na konkretny rok przed rokiem składania wniosku, np. jeśli realizację zadania rozpoczęto w 2016 roku to należy wpisać: „od 2016 do (maksymalnie 5 lat) 2020”.