WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

W ramach realizowanych w Uniwersytecie w Białymstoku programów studiów nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Organizacja i monitorowanie realizacji e-zajęć w Uniwersytecie należy do Działu Aplikacji Komputerowych.

Dział Aplikacji Komputerowych
Świerkowa 20B, 15-328
Pokój 2/15
e-mail: elearning@uwb.edu.pl

mgr Wojciech Zalewski
e-mail: wzalewski@uwb.edu.pl