WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Europejski staż - Twoja inwestycja w przyszłość

Międzynarodowy projekt skierowany do osób w wieku 18-35 lat należących do grupy NEET (tj. niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się) zamieszkujących województwo podlaskie.

 

W ramach projektu zapewniamy:

- przygotowanie kulturowe, psychologiczne, językowe oraz zawodowe -  Barman - Barista

- staże zawodowe u zagranicznych pracodawców: Portugalia (zapewniamy ubezpieczenie, kieszonkowe i  pokrywamy wszelkie koszty związane z pobytem)

- warsztaty rozwoju osobistego i aktywnego poszukiwania pracy

- Płatne staże zawodowe w podlaskich przedsiębiorstwach

 

Więcej informacji na stronie: http://www.computerplus.com.pl/web/computerplus/home.nsf/webpage.xsp?id=szkolenia%2Feuropejski-staz-twoja-inwestycja-w-przyszlosc&docid

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 85 653 77 00 lub 85 74 89 155