WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Tytuł grantu: "Wspieranie Rozwoju Kompetencji Szkolnictwa Wyższego na Białorusi" (FOSTERC)

Projekt realizowany w ramach akcji KA2 - "Budowanie Potencjału w szkolnictwie wyższym"

Instytucja finansująca
- UE, Program Erasmus+

Lider
- Uniwersytet w Walencji (Hiszpania)

Zespół merytoryczny Uniwersytetu w Białymstoku:
-dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB - kierownik projektu (Wydział Historyczno-Socjologiczny)
-dr Anna Rybak (Wydział Matematyki i Informatyki)
-dr Katarzyna Szorc (Wydział Pedagogiki i Psychologii)

Głównym założeniem projektu FOSTERC jest wspieranie modernizacji, zarządzania i funkcjonowania uczelni na Białorusi. W tym celu projekt będzie dążył do:

 

· zapewnienie wskaźników efektywnego uczenia konceptualizacji w zakresie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw);
· modernizacji i poprawy innowacyjnych metod szkoleniowych i rozwoju pedagogicznego kreatywności;
· wyposażenia Białoruskich Uczelni Wyższych w niezbędne narzędzia, aby ułatwić realizację wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości/wytycznych;
· modernizacji systemów i praktyk gromadzenia oraz analizy danych w systemie Szkolnictwa Wyższego na Białorusi poprzez rozwój zintegrowanego zarządzania. Poprawa w zakresie nauczania i uczenia się.

 

 Więcej informacji