WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Adres skrzynki podawczej UwB w ePUAP (nowy):  /uwb/SkrytkaESP

Narodowe Centrum Nauki
- atualnie otwarte konkursy (termin składania wniosków do 17 grudnia 2018 roku):

OPUS 16 - link do ogłoszenia

PRELUDIUM 16 - link do ogłoszenia

SONATA 14 - link do ogłoszenia

BEETHOVEN CLASSIC 3 - link do ogłoszenia

BEETHOVEN LIFE 1 - link do ogłoszenia

DIOSCURI 2 – nabór dla jednostek (do 5 listopada 2018 r.) - link do ogłoszenia

BiodivERsA - pre-proposals (do 16 listopada 2018 r. do godz. 16.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)) - link do ogłoszenia

MINIATURA 2 (termin składania wniosków do 31 grudnia 2018 r.) - link do ogłoszenia

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - aktualnie otwarte konkursy

brak


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
- informacje o aktualnych konkursach i terminach składania wniosków znajdują się na stronie:

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/