WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Obwieszczenie nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 1724 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 1557 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku

wprowadzony Uchwałą nr 808 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 1712 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia – doktoranckie w roku akademickim 2015/2016

Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku

wprowadzony Zarządzeniem nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 1725 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę nr 1203 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Uchwała nr 1551 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 marca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 1203 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Uchwała nr 1203 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Efekty kształcenia studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich

Plan studiów doktoranckich

Uchwała nr 1145 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie wzoru „Umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć na studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 października 2014 r.

zmieniające Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwerytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 1515 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 lutego 2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 1078 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania seminariów doktoranckich

Uchwała nr 1078 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zasad funkcjonowania seminariów doktoranckich

Zarządzenie nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie gromadzenia, przechowywania i udostępniania wersji elektronicznej rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie w Białymstoku