WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Ogólne zasady finansowania w trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, przyjęte w Uniwersytecie w Białymstoku

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615):

  • finansowanie działalności statutowej obejmuje działalność jednostek naukowych uczelni polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym (art.18 ust. 1 pkt 3),
  • młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35 roku życia; (art. 2 pkt 19).

 

Druki do pobrania: Kosztorys i rozliczenie BMN