WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Creativity: Theories – Research – Applications

adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20 15-328 Białystok
e-mail: creativity@uwb.edu.pl
www: www.creativity.uwb.edu.pl
 
ukazuje się od:
2014
 
ISSN:
2354-0036
 
periodyczność i nakład:
półrocznik
 
medium:
on-line
 
język:
angielski

Na łamach czasopisma podejmowane są problemy kreatywności człowieka - jej rozpoznawania, korelatów, uwarunkowań, możliwości wspierania i rozwoju - analizowane z punktu widzenia pedagogiki, psychologii, socjologii twórczości, estetyki, etc. Ponadto dyskutowane są zagadnienia potencjału twórczego oraz rzeczywistych osiągnięć twórczych człowieka (twórczości codziennej i wybitnej). Rozpatrywane są także kwestie metodologiczne i statystyczne, dotyczące ilościowych i jakościowych badań prowadzonych nad twórczością w Polsce i za granicą. Czasopismo stanowi płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania twórczości; interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych.
 
The journal aims to provide a forum for the discussion of human creativity in all of its complexity  –  its recognition, correlates, determinants, possibilities for its encouragement and development  –  analyzed from the point of view of education, psychology, sociology, aesthetics, etc. Moreover, the journal will discuss issues of creative potential as well as actual creative achievements (everyday and eminent creativity). It will also consider methodological and statistical issues regarding quantitative and qualitative creativity studies in various countries. The journal is a platform for positive confrontation of the various ways of perceiving and investigating creativity and encouraging the interparadigmatic and interdiscursive dialogue of the representatives of distinct theoretical and methodological options.
 
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redaktorzy naczelni:
Janina Uszyńska-Jarmoc (Uniwersytet w Białymstoku)
Maciej Karwowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej)
 
Sekretarz redakcji:
Beata Kunat (Uniwersytet w Białymstoku)
Redaktor językowy:
Barbara Polityńska (język angielski, native speaker, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Redaktor statystyczny:
Jacek Gralewski (Akademia Pedagogiki Specjalnej)
Redaktorzy techniczni:
Karol Kowalczuk (Uniwersytet w Białymstoku)
Piotr Remża (Uniwersytet w Białymstoku)
 
RADA NAUKOWA
Ronald A. Beghetto (University of Oregon, USA)
Mathias Benedek (University of Gratz, Austria)
Katarzyna Citko (University of Bialystok, Poland)
Michał Chruszczewski (University of Warsaw, Poland)
Agata Cudowska (University of Bialystok, Poland)
Beata Dyrda (University of Silesia, Poland)
Marta Galewska-Kustra (Academy of Special Education, Poland)
Vlad Petre Glaveanu (Aalborg University, Denmark)
Malgorzata Gocłowska (University of Amsterdam, Netherlands)
Magdalena Grohman (University of Texas at Dallas, USA)
Anna Hui (City University of Hong Kong, Hong Kong)
James C. Kaufman (University of Connecticut, USA)
Dorota Kubicka (Jagiellonian University, Poland)
Izabela Lebuda (Academy of Special Education, Poland)
Wiesława Limont (Nicolaus Copernicus University, Poland)
Todd Lubart (University of Paris Descartes, France)
Monika Modrzejewska-Świgulska (University of Lodz, Poland)
Aleksander Nalaskowski (Nicolaus Copernicus University, Poland)
Katarzyna Olbrycht (University of Silesia, Poland)
Roland S. Persson (Jonkoping University, Sweden)
Jean Pretz (Elizabethown College, USA)
Elżbieta Rudowicz (Pomerianin Medical University, Poland)
Ugur Sak (Anadolu University, Turkey)
Andrzej Sękowski (Catholic University of Lublin, Poland)
Paul Silvia (University of North Carolina, USA)
Krzysztof Szmidt (University of Lodz, Poland)
Urszula Szuścik (University of Silesia, Poland)
Lene Tanggaard (Aalborg University, Denmark)
Aleksandra Tokarz (Jagiellonian University, Poland)
Dorota Turska (Maria Curie-Skłodowska University, Poland)
Dmitry Ushakov (Russian Academy of Science, Russia)
Brady Wagoner (Aalborg University, Denmark)
Monika Wróblewska (University of Bialystok, Poland)