WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Dostępne mobilności

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 3, pozostało 0

Przyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA): wykorzystano 3, pozostało 0