WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Konferencje
1. Zgłoszenie i rozliczenie konferencji naukowej - druk do pobrania
2. Przykład podania o uiszczenie opłaty konferencyjnej - wersja edytowalna do pobrania
     a. Przykład wypełnionego podania o uiszczenie opłaty konferencyjnej oraz załącznika do podania - przykładowe podanie pdf i przykładowy załącznik pdf
Badania młodych naukowców (BMN)

3. Kosztorys i rozliczenie BMN (rozliczenie proszę sporządzić w tym samym pliku, w którym jest aktualny kosztorys - arkusz "rozliczenia" zawiera linki do arkusza "kosztorysu") - druk do pobrania
Utrzymanie potencjału badawczego (BST)
4. Wniosek o finansowanie zadania badawczego w ramach utrzymania potencjału badawczego - druk do pobrania
5. Plan zadaniowo-finansowy Wydziału na utrzymanie potencjału badawczego - druk do pobrania

6. Oświadczenie o zaliczeniu do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych (liczba N) - oświadczenie do pobrania
Umowy cywilno-prawne
7. Rachunek do umowy zlecenia wraz z informacją o liczbie godzin wykonania zlecenia - rachunek do pobrania
8. Rachunek do umowy o dzieło z potwierdzeniem odbioru dzieła - rachunek do pobrania
9. Oświadczenie zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku (konieczne m.in. przy zatrudnieniu osób "z zewnątrz" ze środków badawczych) - oświadczenie do pobrania
Projekty naukowo-badawcze
10. Załączniki do Pisma okólnego nr 1 Rektora UwB z dnia 23 maja 2016 r. :
     a. Załącznik 1 - Oświadczenie kierownika projektu badawczego (podpisywane w momencie uzyskania dofinansowania) - oświadczenie do pobrania
     b. Załącznik 2 - Oświadczenie dziekana wydziału wyrażającego zgodę na prowadzenie projektu w jednostce - oświadczenie do pobrania