WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Zajęcia o charakterze warsztatowym:        10-12.2017 r. (I edycja)

                                                                       10-12.2018 r. (II edycja)

                                                                       10-12.2019 r. (III edycja)

 

Certyfikowane szkolenia:                            01-05.2018 r. (I edycja)

                                                                       01-05.2019 r. (II edycja)

                                                                       01-05.2020 r. (III edycja)

 

Prace projektowe:                                        01-05.2018 r. (I edycja)

                                                                       01-05.2019 r. (II edycja)

                                                                       01-05.2020 r. (III edycja)