WYDZIAŁY

22 maja ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie w Białymstoku

2830 miejsc na studiach stacjonarnych I  i II stopnia oraz jednolitych magisterskich przygotował w tegorocznej rekrutacji Uniwersytet w Białymstoku. Na studia niestacjonarne uczelnia planuje przyjąć łącznie 560 osób. Zapisy ruszają 22 maja 2018 r. i będą prowadzone za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Chętni mają do wyboru w sumie 30 kierunków studiów - wśród nich jest kierunek filologia, na którym kandydaci rejestrują się na poszczególne specjalności z zakresu filologii angielskiej, francuskiej i rosyjskiej - do wyboru jest łącznie 12 propozycji. 

Studia stacjonarne

Na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich na kandydatów czeka w sumie 1925 miejsc na 28 kierunkach. W ramach kierunku filologia – w ofercie znalazło się 10 specjalności. Rejestracja kandydatów podczas podstawowej tury naboru potrwa do 6 lipca 2018 r.

Na stacjonarnych studiach II stopnia do wyboru są 22 kierunki (na kierunku filologia – 3 specjalności). Tu limit miejsc wynosi 905 osób, a zapisy potrwają do 20 lub 27 lipca (w zależności od kierunku).

Studia niestacjonarne

Dla studentów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet w Białymstoku przygotował 320 miejsc na studiach I stopnia oraz jednolitych magisterskich, a także 240 miejsc na studiach II stopnia. Kandydaci mogą wybierać spośród 6 kierunków. W tym przypadku zapisy potrwają do 12 lub 19 września (w zależności od kierunku).  

Nowości w ofercie

W tegorocznej ofercie UwB nie ma wprawdzie nowych kierunków, ale pojawiły się nowe specjalności. Wydział Historyczno-Socjologiczny na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku historia proponuje specjalność historia wojskowości i służb mundurowych. Z kolei na Wydziale Ekonomii i Zarządzania nowe specjalności będą mieli do wyboru zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. To logistyka w biznesie (I stopień) i logistyka międzynarodowa (na studiach II stopnia) – specjalności będą realizowane na kierunku ekonomia. 

Studia w językach obcych
W ofercie Uniwersytetu w Białymstoku, podobnie jak w latach poprzednich, są też kierunki i specjalności realizowane w językach obcych (angielskim i rosyjskim). To filologia angielska, filologia rosyjska (także ze specjalnością komunikacja w sferze biznesu), informatyka, fizyka, ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz pedagogika (o specjalności medialnej lub animacji kultury).


Wszystkie informacje na temat oferty i zasad rekrutacji
można znaleźć na stronie internetowej UwB w zakładce „Kandydat” (http://www.uwb.edu.pl/kandydat) – jest tu również przydatna wyszukiwarka studiów i przedmiotów maturalnych branych pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów. Szczegółowe informacje o poszczególnych kierunkach także w IRK -  https://irk.uwb.edu.pl/.


Uniwersytet w Białymstoku to największa uczelnia w regionie. W jej murach, na 9 wydziałach (w tym na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie), kształci się obecnie blisko 11,5 tys. studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.