WYDZIAŁY

Dr hab. Marzanna Morozewicz otrzymała roczne stypendium na artystyczny projekt

Dr hab. Marzanna Morozewicz, prof. UwB, kierownik Zakładu Edukacji Wizualnej otrzymała roczne stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2018 przyznawane twórcom profesjonalnym. Stypendium w wysokości 20 tys. zł.zostanie przeznaczone na realizację autorskiego projektu artystycznego pt. STĄPANIE obejmującego wykonanie cyklu fotografii na terenie Białegostoku, ich ekspozycję w jednej z miejskich instytucji sztuki, a także opracowanie i wydanie katalogu/albumu do wystawy

Gratulujemy!