WYDZIAŁY

O "komunikowaniu się" roślin będą rozmawiać biolodzy podczas międzynarodowej konferencji na UwB

Które części roślin są ich „centrami decyzyjnymi”? Czy rośliny mogą komunikować się między sobą? Jak glony, mchy, kwiaty czy drzewa reagują na zmiany w środowisku? To tylko niektóre zagadnienia, jakimi zajmą się uczestnicy 8. Konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin. Spotkanie odbędzie się w dniach 12-15 września 2017 r. na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Wezmą w nim udział naukowcy z Polski i zagranicy (m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Danii i Holandii), zajmujący się biochemią, fizjologią i biologią molekularną roślin. Tematyka tegorocznych obrad koncentruje się wokół komunikacji organizmów roślinnych – zarówno na poziomie międzykomórkowym, jak i w relacji z otoczeniem.

Cykliczne konferencje Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER) odbywają się co dwa lata w różnych ośrodkach akademickich. Po raz pierwszy to prestiżowe wydarzenie będzie miało miejsce w Białymstoku. Konferencję honorowym patronatem objęli Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Prezydent Miasta Białegostoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.