WYDZIAŁY

Obrazy w literaturze dziecięcej – literatura dziecięca w obrazach

Ilustracje, obrazy i wyobrażenia, językowy obraz świata w literaturze dla młodych czytelników – to tylko niektóre tematy dwudniowej konferencji, jaka w dniach 15-16 czerwca 2018 roku odbędzie się w stolicy Podlasia.

Organizatorami spotkania są Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych, Zespół Badań nad Literaturą Dziecięcą, Młodzieżową i Czytelnictwem oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego.

Uczestnicy naukowego spotkania będą rozmawiać o obrazie w literaturze dziecięcej - zarówno o jego warstwie ikonicznej (ilustracjach), jak i o obrazowaniu literackim - na poziomie tekstu. Obraz to bowiem nieodłączny składnik i znak szczególny książek dla dzieci, ale też wyznacznik myślenia i potrzeb małego człowieka. Naukowcy przyjrzą się m.in. rynkowi takich wydawnictw (także w ujęciu historycznym) i jego przemianom na przełomie XX i XXI wieku. Będzie też mowa o takich formach przekazu, jak książki obrazkowe czy książki zabawki. 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny - wśród referentów są badacze literatury, językoznawstwa, sztuki, teatru oraz szeroko pojętej kultury dziecięcej. W trakcie obrad  wystąpi 26 referentów z różnych ośrodków akademickich, m.in. z Warszawy, Poznania, Krakowa, Gdańska i Lublina.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Obrazy w literaturze dziecięcej – literatura dziecięca w obrazach” będzie odbywać się w Książnicy Podlaskiej (15 czerwca od 10.00, aula - VI piętro) oraz na Wydziale Filologicznym UwB (16 czerwca od 9.00, s. 47).

Szczegółowy program dostępny jest pod adresem http://filologia.uwb.edu.pl/images/kol.pdf