WYDZIAŁY

Szanowni Państwo, członkowie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) Uniwersytetu w Białymstoku

W dniach 06.11.18 r. – 08.11.18 r. odbędą się wybory kandydatów na delegatów na Walne Zebranie Delegatów
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2018-2022.

Członkowie PKZP głosują w następujących lokalizacjach:

 • Administracja Ogólnouczelniana oraz SPNJO– portiernia budynku Rektoratu
 • Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Akademickiej – Repozytorium (II piętro, p. 201)
 • Domy Studenta przy ul. Żeromskiego i przy ul. Pogodnej – portiernia Domu Studenta przy ul. Pogodnej
 • Emeryci – portiernia budynku przy placu NZS 1
 • Kampus – Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania – Biblioteka Wydziału (parter, p. 116)
 • Wydział Filologiczny oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny – portiernia budynku Wydziałów przy placu NZS 1
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz SWFiS – portiernia budynku Wydziału PiP
 • Wydział Prawa – portiernia budynku Wydziału
 • Na karcie zgłoszeniowej można wskazać maksymalnie 30 nazwisk kandydatów.

Zarząd ZNP Pracowników UWB
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UwB
ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy UwB

Plik do pobrania:

Regulamin obrad WZD

Regulamin wyborów delegatów na WZD

Statut PKZP

 


 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż przedstawicielami NSZZ „Solidarność” UwB w Wydziałowych Komisjach Oceniających oraz w Radach Wydziałów - w roku akademickim 2018/2019 - są następujące osoby:

Wydział Biologiczno-Chemiczny - mgr Joanna Chołostiakow-Gromek
Wydział Filologiczny  - dr Barbara Olech
Wydział Fizyki - dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
Wydział Matematyki i Informatyki -  dr Maciej Horowski
Wydział Pedagogiki i Psychologii - dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB
Wydział Prawa - dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB


 

Szanowni Państwo, Pracownicy UwB - przedstawiany protokół z zebrania wyborczego Społecznych Inspektorów Pracy w Uniwersytecie na kadencję 2018-2022 oraz sprawozdania z działalności SIP w latach 2014-2018.

Protokół z zebrania wyborczego SIP 2018-2022

H.Reniewicz Sprawozdanie z działalności SIP za okres 2014_2018

O.Aleksandrowicz Sprawozdanie z działalności SIP za okres 2014_2018


 

Szanowni Państwo - na funkcję Społecznych Inspektorów Pracy w UwB na kadencję 2018-2022

wybrane zostały poniższe osoby:

 • Urszula Andrejewicz:
  - uandre@poczta.onet.pl
  - tel. 504170770,
  Wydział Filologiczny , Instytut Filologii Polskiej, Zakład Współczesnego Języka Polskiego, p. 141
  Obszar działania: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Akademickiej
 • Urszula Anna Pawluczuk:
  - ulpaw0505@wp.pl
  - tel. 85 745 75 19,
  Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Katedra Historii Europy
  Środkowo-Wschodniej, p. 123
  Obszar działania: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Prawa
 • Piotr Rode:
  - piotrbrode@wp.pl
  - tel. 85 738 7378,
  Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii, p. 3047
  Obszar działania: Kampus, Stacja Terenowa IB w Gugnach
 • Tomasz Włodarczyk:
  t.wlodar@uwb.edu.pl
  tel. 85 738 8416,
  Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii, p. 2008
  Obszar działania: Wydział Pedagogiki i Psychologii, administracja centralna, akademiki i hotele

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Ustawą o SIP, w której opisane są kompetencje Społecznych Inspektorów Pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku
Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku

 


 

Ogłoszenie o sprzedaży używanych maszyn

W dniach od 09 do 15 października 2018r. w godz. 9-15 odbędzie się sprzedaż przy ul. Świerkowej 20G niżej wymienionych maszyn będących w użytkowaniu Wydziału Fizyki:

1. Ostrzarka uniwersalna typ ZM641 rok produkcji 1976.

  Cena sprzedaży 2700,00 zł.

2. Prostownik spawalniczy Bester SPB 315 rok produkcji 1975.

  Cena sprzedaży 800,00 zł.

3. Wiertarka kolumnowa WEK30 rok produkcji 1976.

  Cena sprzedaży 3500,00 zł.

Informacje pod nr tel. (85) 745 7062, (85) 745 7063.

 Szanowni Pracownicy Uniwersytetu

W związku ze świętem Uczelni i planowanymi z tej okazji nagrodami Rektora dla pracowników UwB informujemy, że istnieją regulaminy przyznawania nagród pracownikom UwB.

 1. Uchwała nr 501 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
 2. Zarządzenie nr 3 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

Oba regulaminy dostępne są w zakładce wewnętrzne akty prawne, ikona BIP (biuletyn informacji publicznej).

Regulamin nagród - nauczyciele

Regulamin nagród - Nienauczyciele

Na niektórych wydziałach opracowane są regulaminy wewnętrzne/wydziałowe, uwzględniające specyfikę pracy na danym wydziale.

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku

Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku

 


 

Szanowni Pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku,

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 27-09-2018 r. Społecznymi Inspektorami Pracy w UwB na kadencję 2018-2022 zostali:

Urszula Andrejewicz – Wydział Filologiczny

Urszula Pawluczuk – Wydział Historyczno-Socjologiczny

Piotr Rode – Wydział Biologiczno-Chemiczny

Ewa Tokajuk – Wydział Ekonomii i Zarządzania

Tomasz Włodarczyk – Wydział Biologiczno-Chemiczny