WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Salamanka światową stolicą szkolnictwa wyższego – IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów „Universia”

Ponad 600 rektorów i nauczycieli akademickich z całego świata, polityków, przedsiębiorców oraz przedstawicieli międzynarodowych instytucji weźmie udział IV Międzynarodowym Spotkaniu Rektorów „Universia” , które odbędzie się w dniach 21-22 maja 2018 r. w Salamance.

Na dwa dni, 21 i 22 maja br., hiszpańskie miasto Salamanca stanie się światową stolicą szkolnictwa wyższego jako organizator IV Międzynarodowego Spotkania Rektorów „Universia”. W ramach wydarzenia ponad 600 rektorów i przedstawicieli środowiska akademickiego z 26 krajów weźmie udział w dyskusjach panelowych skupionych wokół trzech głównych tematów: „Nauczanie i uczenie się w świecie cyfrowym”, „Badania naukowe: paradygmat pod nadzorem?” oraz „Wkład uczelni wyższych w rozwój społeczny”. W tych dniach Uniwersytet w Salamance będzie też świętował 800-lecie swojego istnienia pod hasłem „Uniwersytet, Społeczeństwo i Przyszłość”. Spotkanie w Salamance poprowadzi Ana Botin, Przewodnicząca Banco Santander i dyrektor programu Universia.

- Nauka nie zna granic, dlatego umiędzynarodowienie to aktualnie jedno z najważniejszych wyzwań stojących także przed polskimi uczelniami. Każde spotkanie w międzynarodowym gronie to okazja, by nawiązać nowe kontakty, które być może zaowocują ściślejszą współpracą badawczą czy dydaktyczną. To też możliwość, by z pierwszej ręki dowiedzieć się, jak uczelnie z innych części Europy i świata rozwiązują takie problemy, jak zmiany demograficzne, zapotrzebowanie na innowacje czy oczekiwania społeczne wobec uniwersytetów. Cieszę się, że będę mogła reprezentować Uniwersytet w Białymstoku na spotkaniu w Salamance. Program Universia to bardzo cenna inicjatywa – mówi prof. Izabela Święcicka, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku ds. nauki.

Zaangażowanie Santander Universidades w organizację Międzynarodowego Spotkania Rektorów w 2018 r. odzwierciedla wkład Banco Santander w rozwój szkolnictwa wyższego, uczelni oraz studentów. Spotkanie w Salamance daje możliwość zacieśnienia współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz uhonorowania osiągnięć środowiska akademickiego. Jest również dobrą okazją do wypracowania wspólnych działań w odpowiedzi na wyzwania stojące przed uczelniami – powiedział dyrektor programu Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte.

W Polsce Santander Universidades funkcjonuje od 2011 roku i jest prowadzony przez Bank Zachodni. Jako unikalny program wsparcia szkolnictwa wyższego daje szerokie możliwości wymiany doświadczeń międzynarodowych w sieci zrzeszonych ponad 1000 uczelni na całym świecie, w tym ponad 50 z Polski. – Santander Universidades to program, który realizuje kluczową ideę wspierającą rozwój współczesnego świata: ścisłą współpracę nauki i biznesu. IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów w Salamance będzie wyjątkową szansą dla przedstawicieli najwyższych władz polskich uczelni do nawiązania nowych i umocnienia istniejących relacji z wiodącymi uczelniami z wielu krajów, które, jesteśmy przekonani, wpłyną na długofalową współpracę i umiędzynarodowienie polskiego środowiska akademickiego – powiedział Arkadiusz Przybył, Przewodniczący Forum Santander Universidades i Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Dyskusje prowadzone podczas IV Międzynarodowego Spotkania Rektorów „Universia” będzie można śledzić w mediach społecznościowych lub na oficjalnej stronie poświęconej wydarzeniu: www.universiasalamanca2018.com. W ramach podsumowania wydarzenia zostanie opublikowany „List z Salamanki”, zawierający główne wnioski i propozycje działań w dążeniu do stworzenia uniwersytetu przyszłości oraz realizacji misji uczelni wyższych, tj. wsparcia postępu i rozwoju społecznego.

Podobnie jak poprzednie spotkania w Rio de Janeiro (Brazylia, 2014 r.), Guadalajarze (Meksyk, 2010 r.) i Sewilli (Hiszpania, 2005 r.), IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów „Universia” jest sponsorowane przez Banco Santander, realizujący największe inwestycje w szkolnictwo na świecie (Varkey/UNESCO–Fortune 500 Report). W programie Santander Universidades, który w Polsce prowadzi Bank Zachodni WBK, Grupa Santander współpracuje z ponad 1000 uczelniami w 21 krajach (www.santander.com/universidades) oraz z ponad 1300 uczelniami z Ameryki Łacińskiej w ramach programu Universia (www.universia.net).

 

Więcej informacji na: https://en.universiasalamanca2018.com/


Uniwersytet w Białymstoku jest jedną z uczelni biorących udział w programie Santander Universidades (https://www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/santander-universidades.html), który w Polsce realizowany jest przez Bank Zachodni WBK (https://www.bzwbk.pl/) będący członkiem Grupy Santander. Dzięki przynależności do programu uczelnia ma możliwość  udziału w Programach Globalnych organizowanych przez najlepsze uczelnie w ramach sieci Santander Universidades, w programach stypendialnych, projektach badawczych, edukacyjnych oraz naukowych.

Współpraca obejmuje:

  • realizację projektów oraz inicjatyw podejmowanych przez uczelnie i ośrodki badawcze, mających na celu rozwój i modernizację systemów szkolnictwa wyższego oraz podniesienie jakości edukacji,
  • wspieranie działalności badawczej, realizacji projektów oraz publikacji ich wyników,
  • wymianę międzynarodową, umożliwienie uczestnictwa w programach naukowych, stażach i praktykach oraz innych formach wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i pracowników,
  • promowanie przedsiębiorczości akademickiej.

Dzięki udziałowi w programie Santander Universidades zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji następujące działania:

– Stypendia dla studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku – stypendia przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych lub poprzez wymianę studencką.

– „Nagroda Santander Universidades” – nagroda przyznawana corocznie podczas inauguracji roku akademickiego najlepszym studentom.

– Podlaska Akademia Liderów – projekt umożliwiający poszerzenie wiedzy studentów UwB oraz nabycie niezbędnych kompetencji społecznych i umiejętności, które powinien posiadać każdy lider. Projekt polegał na cyklu szkoleń podzielonych na dwa bloki: pierwszy z zakresu mediacji i negocjacji oraz rozwiązywania sporów i technik umiejętności negocjacyjnych oraz drugi poświęcony budowie i pracy w zespole, strategicznej analizie, wyszukiwaniu i weryfikacji oraz podejmowaniu decyzji.

- Projekt „NO-AUTism! Kształcenie i rozwój personalny doktoranta z autyzmem” – zostanie z niego sfinansowany m.in. na zakup sprzętu komputerowego, w tym laptopa z ekranem dotykowym, a także wyjazd badawczo-naukowy do USA studenta studiów doktoranckich z Wydziału Prawa UwB. 

- Stworzenie anglojęzycznego czasopisma naukowego The Eastern European Journal of Transnational Relations (EEJTR), którego misją będzie naukowy transfer doświadczeń między Wschodem i Zachodem. Tytuł został już zarejestrowany, ma też własną stronę internetową (eejtr.uwb.edu.pl). W przygotowaniu są pierwsze dwa numery czasopisma, które zostaną sfinansowane przez Fundację BZ WBK.


Fanpage Santanders Universidades na Facebooku: https://www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska/?fref=ts

Pliki do pobrania: regulamin-santander