WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest podnoszenie jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku poprzez monitorowanie standardów akademickich, ocenę procesu kształcenia, ocenę jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów a także uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów UwB.

   

Uczelniany Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia został wprowadzony Uchwałą nr 792 Senatu UwB w dniu 25 marca 2009 r.

 

Do pobrania:

Uchwała nr 1450 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 września 2013 roku

zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. (tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r.) w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Załącznik nr 6

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011)

Uchwała nr 1023 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia
(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 1023 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2010)

Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

 
Sprawozdanie z działania Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2009/2010

Sprawozdanie z działania Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2010/2011

Sprawozdanie z działania Uczelnianego Systemu Zapewniania  i Doskonalenia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2011/2012

Sprawozdanie z działania Uczelnianego Systemu Zapewniania  i Doskonalenia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z działania Uczelnianego Systemu Zapewniania  i Doskonalenia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2013/2014