WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Wyróżniono następujące realizowane zadania projektowe:

Zajęcia warsztatowe
Certyfikowane szkolenia
Prace projektowe