WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Realizowane zajęcia warsztatowe podzielono na dwie grupy:

1) Zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje komunikacyjne
2) Zajecia warsztatowe rozwijające kompetencje zawodowe i/lub informatyczne