Biblioteka

Od marca 2005 roku Biblioteka Uniwersytecka UwB, największa tego typu naukowa placówka w regionie, funkcjonuje w nowoczesnym i świetnie wyposażonym gmachu w centrum Białegostoku. Jej magazyny mogą pomieścić 860 tys. woluminów, a czytelnicy mają do dyspozycji 327 miejsc. Mieści się tu wypożyczalnia książek (także międzybiblioteczna), czytelnie (ogólna, zbiorów specjalnych, oddziału informacji naukowej, kolekcji humanistycznej). Są kabiny do pracy indywidualnej dla kadry naukowej i pokój do pracy zespołowej.

 

Osoby niepełnosprawne mają tu wszelkie udogodnienia, mogą korzystać z komputera z ekranem brajlowskim i autolektora. Zbiory biblioteczne to około 450 tys. woluminów druków zwartych i zbiorowych oraz 62 tysiące woluminów czasopism. Zbiory specjalne liczą blisko 14 000 jednostek, w tym 383 stare druki, a wśród nich takie cenne egzemplarze, jak Komedia Dantego z 1589 r., Księga Starego i Nowego Testamentu według łacińskiego przekładu D. Jakuba Wuyka z Wągrowca (Kraków, 1599 r.), Żywoty Świętych Piotra Skargi z 1601 r.

 

Do cennych starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej można zaliczyć Kazania Niedzielne X. Sebastyana Lachowskiego t. 1, wydane w Supraślu w Drukarni J. K. Msć. XX. Bazylianów w 1793 r. oraz Księgę Liturgiczną, Służebnik, w języku starocerkiewnosłowiańskim, z 1791 r. Czytelnicy mogą korzystać z bogatego zbioru kolekcji humanistycznej.

 

Biblioteka jest skomputeryzowana i zapewnia dostęp on-line do najważniejszych krajowych i zagranicznych czasopism elektronicznych. Można z niej przejrzeć bibliografi czne bazy danych Biblioteki Narodowej i innych placówek. W jej strukturach działa m.in. pracownia komputerowa i pracowania digitalizacji dokumentów, w której przygotowuje się zasoby elektroniczne Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. Biblioteka, ze względu na wydawnictwa informacyjne i dobrze zorganizowane bazy danych, pełni rolę ważnego w regionie centrum informacji naukowej. Podejmuje wiele prestiżowych dla uczelni inicjatyw promocyjnych. Mają tu miejsce wystawy i wykłady otwarte pracowników naukowych UwB oraz gości zapraszanych na uczelnię z kraju i świata.


 

 
 
Rekrutacja 2015/2016
© 2009-2015 Uniwersytet w Białymstoku