WYDZIAŁY

 Studia doktoranckie na Uniwersytecie w Białymstoku prowadzone są od 2006 roku.


Obecnie III stopień jest otwarty na 5 wydziałach (w 8 dyscyplinach):

 

- Wydzial Ekonomii i Zarządzania: studia stacjonarne i niestacjonarne (od 2006 roku).

Studia w zakresie dyscypliny: ekonomia.

Limit miejsc na I roku: 

studia stacjonarne: 12 miejsc,

studia niestacjonarne: 18 miejsc.

 

- Wydział Prawa: studia stacjonarne i niestacjonarne (od 2006 roku).

Studia w zakresie dyscypliny: prawo.

Limit miejsc na I roku:

studia stacjonarne: 39 miejsc,

studia niestacjonarne: 65 miejsc.

 

- Wydział Filologiczny: studia niestacjonarne (od 2007 roku).

Studia w zakresie dwóch dyscyplin: literaturoznawstwo i językoznawstwo.

Limit miejsc na I roku:

studia niestacjonarne: 20 miejsc,

studia stacjonarne (od 2014 roku): 16 miejsc

 

- Wydział Historyczno - Socjologiczny: studia niestacjonarne (od 2010 roku), studia stacjonarne (od 2013 roku).

Studia w zakresie dwóch dyscyplin: historia i socjologia.

 Limit miejsc na I roku:

studia niestacjonarne: 30 miejsc,

studia stacjonarne: 16 miejsc.

 

- Wydział Biologiczno - Chemiczny: studia stacjonarne (od 2011 roku).

Studia w zakresie dyscypliny: biologia.

Limit miejsc na I roku: studia stacjonarne: 12 miejsc.

 

Studia w zakresie dyscypliny: chemia (od 2012 roku).

Limit miejsc na I roku:

studia stacjonarne: 10 miejsc.