WYDZIAŁY

KONTAKT


Dział Spraw Studenckich
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok
fax.: +48 85 745 70 10
e-mail: studenci@uwb.edu.pl

Kierownik
mgr Iwona Dzbeńska
pokój: 1/15
tel.: 85 745 72 11
e:mail: i.dzbenska@uwb.edu.pl

 


Sekcja Organizacji Studenckich i Toku Studiów
pokoje:  1/14, 1/15

mgr Patrycja Połocka
pokój: 1/14
tel.: 85 745 71 11
e:mail: p.polocka@uwb.edu.pl

mgr Paulina Drażba
pokój: 1/14
tel.: 85 745 71 11
e:mail: p.drazba@uwb.edu.pl

mgr Jacek Witkowski
pokój: 1/14
tel.: 85 745 70 76
e:mail: jacekw@uwb.edu.pl

 


Sekcja – Biuro Karier
pokoje: 1/11, 11/12

Kierownik
mgr Marcelina Wojno
pokój: 1/11
tel. 85 745 70 79
e:mail: ac-bk@uwb.edu.pl

mgr Dominika Prokopczyk
pokój: 1/12
tel. 85 745 70 79
e:mail: ac-bk@uwb.edu.pl
 
dr Szymon C. Czupryński
pokój: 1/12
tel. 85 745 70 79
e:mail: s.czuprynski@uwb.edu.pl 


Sekcja – Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B

15-328 Białystok 
pokój: 1/16
dr Patrycja Goryń

tel.: 85 745 78 89
e:mail: biuro.pelnomocnika@uwb.edu.pl