WYDZIAŁY

KONTAKT


Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok
fax.: +48 85 745 70 10
e-mail: ac-ddss@uwb.edu.pl

 

Kierownik
mgr Małgorzata Ludera 
pokój: 1/20
tel.: 85 745 70 52
e:mail: ludera@uwb.edu.pl

 

Sekcja Spraw Studenckich
pokoje:  1/14, 1/15

Kierownik
mgr Iwona Dzbeńska
pokój: 1/15
tel.: 85 745 72 11
e:mail: i.dzbenska@uwb.edu.pl

mgr Patrycja Połocka
pokój: 1/14
tel.: 85 745 71 11
e:mail: p.polocka@uwb.edu.pl

mgr Paulina Drażba
pokój: 1/14
tel.: 85 745 71 11
e:mail: p.drazba@uwb.edu.pl

mgr Jacek Witkowski
pokój: 1/14
tel.: 85 745 70 76
e:mail: jacekw@uwb.edu.pl

 

Sekcja Dydaktyki
pokoje:  1/17, 1/18

Kierownik
mgr inż. Aneta Aleksandrowicz
pokój:  1/17
tel. 85 745 71 36
e:mail: aneta.aleksandrowicz@uwb.edu.pl

mgr inż. Ewa Marasik-Gawenda
tel. 85 745 71 12
e:mail: emargawe@uwb.edu.pl

mgr Joanna Brzozowska
pokój: 1/18
tel. 85 745 71 05
e:mail: j.brzozowska@uwb.edu.pl

mgr Marta Leszczyńska
pokój: 1/18
tel.: 85 745 70 54
e:mail: m.leszczynska@uwb.edu.pl

mgr Justyna Tomaszuk
pokój: 1/18
tel.: 85 745 70 54

e:mail: j.tomaszuk@uwb.edu.pl

Sekcja – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
pokoje: 1/11, 11/12

Kierownik
mgr Marcelina Wojno
pokój: 1/11
tel. 85 745 70 79
e:mail: ac-bk@uwb.edu.pl

mgr Dominika Prokopczyk
pokój: 1/12
tel. 85 745 70 79
e:mail: ac-bk@uwb.edu.pl
 
dr Szymon C. Czupryński
pokój: 1/12
tel. 85 745 70 79
e:mail: s.czuprynski@uwb.edu.pl 


Sekcja – Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B

15-328 Białystok 
pokój: 1/16
dr Patrycja Goryń

tel.: 85 745 78 89
e:mail: biuro.pelnomocnika@uwb.edu.pl