WYDZIAŁY
KONTAKT


Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, piętro I
fax.: +48 85 745 70 10
e-mail: ac-ddss@uwb.edu.pl

 

Kierownik
mgr Małgorzata Ludera 
pokój: 102a
tel.: 85 745 70 52
e:mail: ludera@uwb.edu.pl

 

Sekcja Spraw Studenckich
pokój:  103

Kierownik
mgr Iwona Dzbeńska
tel.: 85 745 71 11
e:mail: i.dzbenska@uwb.edu.pl

mgr Patrycja Połocka
tel.: 85 745 71 11
e:mail: p.polocka@uwb.edu.pl

mgr Jacek Witkowski
tel.: 85 745 70 76
e:mail: jacekw@uwb.edu.pl

 

Sekcja Dydaktyki

Kierownik
mgr inż. Aneta Aleksandrowicz
pokój:  102
tel. 85 745 71 36
e:mail: aneta.aleksandrowicz@uwb.edu.pl

mgr inż. Ewa Marasik-Gawenda
tel. 85 745 71 12
e:mail: emargawe@uwb.edu.pl

mgr Joanna Brzozowska
pokój: 102c
tel. 85 745 71 05
e:mail: j.brzozowska@uwb.edu.pl

mgr Marta Leszczyńska
tel.: 85 745 70 54
e:mail: m.leszczynska@uwb.edu.pl

mgr Justyna Tomaszuk
tel.: 85 745 70 54

e:mail: j.tomaszuk@uwb.edu.pl

Sekcja – Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
pokój: 105

Kierownik
mgr Marcelina Wojno
tel. 85 745 70 79
e:mail: ac-bk@uwb.edu.pl


mgr Dominika Prokopczyk
tel. 85 745 70 79
e:mail: ac-bk@uwb.edu.pl
 
dr Szymon C. Czupryński
tel. 85 745 70 79
e:mail: s.czuprynski@uwb.edu.pl 


Sekcja – Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych

Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok 

dr Patrycja Goryń

tel.: 85 745 78 89
e:mail: biuro.pelnomocnika@uwb.edu.pl