WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji


Biuro projektu:

Uniwersytet w Białymstoku,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14,
15-097 Białystok

Pokój nr 506
Godziny otwarcia: pon. – pt. 7.30-15.30,
Telefon: (85) 745-71-06