WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Biuro projektu:

Uniwersytet w Białymstoku

ul. M. Curie-Skłodowskiej 14

15-097 Białystok

Pokój nr 506

Godziny otwarcia: pon. – pt. 7.30- 15.30

Wydziałowy Ekspert ds. współpracy z pracodawcami: