WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Biuro projektu:

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok

Pokój nr 506

Godziny otwarcia: pon.- pt. 7.30- 15.30.

Wydziałowy Ekspert ds. współpracy z pracodawcami: