WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich  jest komórką, która realizuje zadania w zakresie obsługi studentów, uczestników studiów doktoranckich, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników naukowo-dydaktycznych.

 
Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
tel.: +48 85 745 70 53
fax.: +48 85 745 70 10
 
mgr Małgorzata Ludera (kierownik)
tel. +48 85 745 70 52 pok. 102 a
e-mail: ludera@uwb.edu.pl
 
W skład Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich wchodzą następujące sekcje:
Sekcja Dydaktyki
Sekcja Spraw Studenckich
Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UwB
 
Sekcja Dydaktyki:
 
mgr inż. Aneta Aleksandrowicz (kierownik)
tel. +48 85 745 71 36, pok. 102 d
e-mail: aneta.aleksandrowicz@uwb.edu.pl
 

mgr Joanna Brzozowska
tel. +48 85 745 71 05, pok. 102 c
e-mail: j.brzozowska@uwb.edu.pl

mgr inż. Ewa Marasik-Gawenda
tel. +48 85 745 71 12, pok. 102 d
e-mail: emargawe@uwb.edu.pl

mgr Marta Leszczyńska
tel. +48 85 745 70 54, pok. 102 c
e-mail: m.leszczynska@uwb.edu.pl