WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Narodowe Centrum Nauki działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Nauki (treść ustawy). Do ustawowych zadań NCN należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.

Narodowe Centrum Nauki - atualnie otwarte konkursy (termin składania wniosków do 15 grudnia 2017 roku):

    OPUS 14 - link do ogłoszenia
    PRELUDIUM 14 - link do ogłoszenia
    DAINA - link do ogłoszenia
   
    HERA - link do ogłoszenia (terminy: pre-proposals: 24 października 2017 r., zaproszenie do składania full proposals: luty 2018 r., full proposals: maj 2018 r., wyniki konkursu: koniec 2018 r.)
    EqUIP - link do ogłoszenia (termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 16.00)
    BiodivERsA - link do ogłoszenia (terminy: wstępna rejestracja do 1 grudnia 2017 r. do godz. 17.00 (CET), termin składania full proposals do 9 marca 2018 r. o godz. 17.00 (CET))
    Centra Doskonałości Naukowej DIOSCURI -  link do ogłoszenia  (termin składania wniosków upływa 12 lutego 2018 roku)

Więcej informacji na temat konkursów Narodowego Centrum Nauki można uzyskać pod adresem:
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Adres skrzynki podawczej UwB w ePuap (nowy):    /uwb/SkrytkaESP

Procedura składania wniosków do konkursów NCN przez pracowników UwB (OPUS 14, PRELUDIUM 14, DAINA 1):


1) kierownik projektu powinien przedłożyć Dziekanowi Wydziału do podpisu oświadczenie, w którym Dziekan wyrazi zgodę na prowadzenie projektu w jednostce - oświadczenie do pobrania. Oryginał podpisanego przez Dziekana oświadczenia należy przesłać do Działu Nauki pocztą wewnętrzną.

2) w OSF należy uzupełnić oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej (trzy razy TAK), a następnie wygenerować w wersji pdf i przesłać na adres Działu Nauki: ac-dn@uwb.edu.pl,  którego pracownik prześle e-mailem zwrotnym plik podpisany podpisem elektronicznym przez Panią Prorektor ds. Nauki (oświadczenie radzimy przesłać kilka dni przed zakończeniem prac nad projektem). Od momentu załączenia
w OSF podpisanego oświadczenia nie można zmienić tytułu projektu (znajduje się w treści oświadczenia),

3) cały gotowy wniosek należy przesłać na adres e-mail Działu Nauki,

4) razem z wnioskiem na adres e-mail Działu Nauki należy przesłać "potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą". Potwierdzenie można wygenerować w OSF po zablokowaniu wniosku w wersji do NCN - potwierdzenie należy przesłać najpóźniej do 14 grudnia 2017 r. Potwierdzenie zostanie podpisane elektronicznie przez Panią Prorektor ds. Nauki i przesłane e-mailem zwrotnym przez pracownika Działu Nauki.

5) po załączeniu w OSF potwierdzenia osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni oraz podobnego potwierdzenia podpisanego przez kierownika projektu, wniosek jest gotowy do wysłania do NCN.