WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Narodowe Centrum Nauki działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Nauki (treść ustawy). Do ustawowych zadań NCN należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych.


Informacje na temat konkursów Narodowego Centrum Nauki można uzyskać pod adresem:
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
oraz w zakładce "Aktualne konkursy" na niniejsze stronie.

Adres skrzynki podawczej UwB w ePuap (nowy):    /uwb/SkrytkaESP

Procedura składania wniosków do konkursów NCN (w tym PRELUDIUM i OPUS) przez pracowników UwB:


1) kierownik projektu powinien przedłożyć Dziekanowi Wydziału do podpisu oświadczenie, w którym Dziekan wyrazi zgodę na prowadzenie projektu w jednostce - oświadczenie do pobrania. Oryginał podpisanego przez Dziekana oświadczenia należy przesłać do Działu Nauki pocztą wewnętrzną.

2) w OSF należy uzupełnić oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej (trzy razy TAK), a następnie wygenerować w wersji pdf i przesłać na adres Działu Nauki: ac-dn@uwb.edu.pl,  którego pracownik prześle e-mailem zwrotnym plik podpisany podpisem elektronicznym przez Panią Prorektor ds. Nauki (oświadczenie radzimy przesłać kilka dni przed zakończeniem prac nad projektem). Od momentu załączenia
w OSF podpisanego oświadczenia nie można zmienić tytułu projektu (znajduje się w treści oświadczenia),

3) cały gotowy wniosek należy przesłać na adres e-mail Działu Nauki,

4) razem z wnioskiem na adres e-mail Działu Nauki należy przesłać "potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą". Potwierdzenie można wygenerować w OSF po zablokowaniu wniosku w wersji do NCN - potwierdzenie należy przesłać najpóźniej do 13 grudnia 2018 r. Potwierdzenie zostanie podpisane elektronicznie przez Panią Prorektor ds. Nauki i przesłane e-mailem zwrotnym przez pracownika Działu Nauki.

5) po załączeniu w OSF potwierdzenia osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni oraz podobnego potwierdzenia podpisanego przez kierownika projektu, wniosek jest gotowy do wysłania do NCN.