Aktualności Konferencje RSS
Nostalgia in North-American Literature and Culture

Termin: 12-14.09.2014

Miejsce: Białstok

więcej
„Nasze – obce - wspólne dziedzictwo kulturowe Zachowane. Utracone”

Termin: 18-20.09.2014 r.
Miejsce: Białystok

więcej
W kręgu problemów antropologii literatury. Świat rzeczy w literaturze.

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB wraz z Grodzieńskim Uniwersytetem im. Janki Kupały zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w dwóch etapach w dniach 18-23 września 2014 r.: 18-20 września w Grodnie, a 21-23 września w Białymstoku.

więcej
„Metamorfozy kobiecości w życiu i w literaturze”,

Termin: 5-6.11.2014 r.
Miejsce: Białystok

więcej
 
 
Rekrutacja 2014/2015
© 2009-2014 Uniwersytet w Białymstoku