WYDZIAŁY

Nowości w ofercie edukacyjnej UwB od roku akademickiego 2017/2018

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Ekobiznes

Studia stacjonarne drugiego stopnia
Chemia kryminalistyczna i sądowa