WYDZIAŁY

Trwa rekrutacja uzupełniająca 2017/2018


Studia stacjonarne drugiego stopnia  – do 28.09.2017 r.

 • Chemia kryminalistyczna i sądowa









Rekrutacja podstawowa na studia niestacjonarne trwa do 21.09.2017 r.



Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Ekonomia
 • Kryminologia
 • Pedagogika
 • Praca socjalna

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Ekonomia
 • Kryminologia
 • Pedagogika

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

 • Prawo