WYDZIAŁY

„Start-Up Academy”. UwB będzie rozwijać przedsiębiorczość uczniów

Uniwersytet w Białymstoku zdobył dofinansowanie kolejnego projektu w programie  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Tym razem kompetencje będą rozwijać uczniowie szkół podstawowych, na przykład w zakresie kreatywności, innowacyjności czy przedsiębiorczości. Na 204 złożone wnioski w konkursie, projekt UwB znalazł się na bardzo wysokim, 14. miejscu listy rankingowej.

Ścieżka edukacyjna projektu zakłada realizację trzech modułów: Współpracuję – Myślę – Rozwiązuję; ABC Przedsiębiorczości; Mój własny start-up – od pomysłu do wdrożenia. Nabór do projektu ruszy już od września. W zajęciach będzie mogło wziąć udział 144 uczniów szkół podstawowych z województwa podlaskiego.

- Celem projektu jest rozwój kompetencji uniwersalnych, niezbędnych na rynku pracy, takich, które będzie można wykorzystać w przyszłości bez względu na to, w jakiej branży czy firmie podejmie się pracę – wyjaśnia dr Karina Sachpazidu-Wójcicka, dyrektor Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku. – Projekt przewiduje zajęcia służące rozbudzeniu ciekawości poznawczej uczniów, inspirowaniu do twórczego myślenia, propagowaniu postawy proinnowacyjnej czy rozwijaniu zainteresowań i pasji – dodaje dr Karina Sachpazidu-Wójcicka.

- Rozwijanie kompetencji kluczowych już od najwcześniejszych lat pobytu dziecka w szkole pozwoli mu na łagodne i naturalne wejście w tę, jakże aktualną i obecną w życiu każdego człowieka, problematykę – przekonuje dr Barbara Dudel z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Jej zdaniem, nie należy czekać z działaniami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności ucznia do ukończenia przez niego edukacji. - To inwestycja w przyszłość młodego człowieka, która z pewnością zaprocentuje w jego życiu - twierdzi dr Barbara Dudel.

Dla większości uczniów będzie to pierwsza w życiu możliwość zetknięcia się ze środowiskiem akademickim. Niewykluczone, że u części z nich zakiełkuje w głowie myśl: chciałbym tu kiedyś studiować. Oprócz zajęć dla dzieci, w projekcie przewidziano też zajęcia dla rodziców dotyczące wspierania talentów i zdolności dzieci.

To już kolejny projekt Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii, którego uczestnikami nie są wyłącznie studenci czy pracownicy uniwersytetu. W projekcie „Kryminalne zagadki kampusu UwB” uczniowie szkół średnich mieli do rozwiązania zagadkę kryminalną. W projekcie „Filozoficzne forum aktywności społecznej UwB” mieli z kolei możliwość udziału w zajęciach przygotowanych przez filozofów z uniwersytetu. Uczyli się poprawnego argumentowania, logiki, krytycznego myślenia.

- Poprzez tego typu działania, skierowane nie do studentów czy kadry dydaktycznej, ale do grup spoza uczelni, uniwersytet wypełnia swoją trzecią misję, czyli działa na rzecz własnego otoczenia. W przyszłości będzie to coraz ważniejszy aspekt funkcjonowania uczelni – podkreśla dr Karina Sachpazidu-Wójcicka.

Na swój najnowszy projekt UwB otrzymał ponad 343 tys. zł. Jego realizacja rozpocznie się już 15 sierpnia 2018 r. 

Więcej informacji o programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” oraz listę rankingową można znaleźć na stronie NCBiR, pod adresem:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,6263,informacja-o-wynikach-oceny-merytorycznej-w-konkursie-nr-powr-03-01-00-ip-08-00-umo17-na-projekty-w-programie-uniwersytet-mlodeg.html