WYDZIAŁY

Wizyta delegacji UwB w Chinach

W dniach 3-11 czerwca 2018 r. delegacja z Uniwersytetu w Białymstoku w składzie dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB, prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej, dr hab. Dorota Misiejuk, prof. UwB (Wydział Pedagogiki i Psychologii) oraz dr Agnieszka Piekutowska, pełnomocnik dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. umiędzynarodowienia, przebywała z wizytą w Chinach.

Podczas spotkań w władzami kilku tamtejszych uczelni przedstawiono ofertę studiów w języku angielskim oraz programy wymiany studentów, a także nauczycieli. Prorektor dr hab. Mariusz Popławski podpisał 4 listy intencyjne o współpracy z Shanxi University of Finance and Economics, Anyang Normal University, North University of China oraz Shanxi Normal University, a także kolejny list intencyjny z Luoyang Normal University dotyczący kontynuacji współpracy.