WYDZIAŁY

„Dzieło literackie w przestrzeni kulturowej”

Badacze literatury z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Grodzieńskiego Uniwersytetu im. Janki Kupały (Białoruś), zorganizowali wspólnie po raz czwarty konferencję naukową "W kręgu problemów antropologii literatury". Tematem białostockiej części konferencji jest „Dzieło literackie w przestrzeni kulturowej”.

Program