WYDZIAŁY

Oferta szkoleń i staży dla absolwentów

BEZPŁATNE szkolenia zawodowe i PŁATNE staże !!!
FUNDACJA "NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ" ROZSZERZA GRONO OSÓB KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO PROJEKTU !!!

ZAPRASZAMY OSOBY z Białegostoku i powiatu białostockiego spełniające przynajmniej jedne kryterium:
 - niepracujące, bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP
 - bez doświadczenia zawodowego lub o niskich kwalifikacjach
 - będące w trudnej sytuacji materialnej
 - posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 - mające chęć i motywację do poprawy własnej sytuacji społeczno-zawodowej

OFERUJEMY:
- instruktaż rehabilitacyjny i dietetyczny - NOWOŚĆ!
- poradnictwo psychologiczne
- poradnictwo prawne
- doradztwo zawodowe
- szkolenia zawodowe
- warsztaty i grupy wsparcia
- płatne staże
- pośrednictwo pracy

 

Zapraszamy do biura projektu ul. Suraska 1, lok. 109, tel. 791766271
www.normalnaprzyszlosc.org