WYDZIAŁY
 
Od 12 do 15 grudnia z powodu choroby pracownika
Centrum Wsparcia Studentów i Doktoranów Niepełnosprawnych jest nieczynne.
Za niedogodności przepraszamy.
Możliwość dofinansowania do studiów
 
Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż Miasto Białystok realizuje Program „Aktywny samorząd” - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do czesnego jak i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.
 
Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok, które podjęły naukę na poziomie ponadlicealnym.
 
Wszelkie informacje dotyczące w/w Programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem tel. (85) 869-65-50, (85) 869-65-65 lub na stronie internetowej pod adresem www.bialystok.pl.
 

 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza bezrobotne  osoby niepełnosprawne jak i pełnosprawne, zamieszkałe w woj. podlaskim  do udziału w kursie ECDL Core w ramach projektu „Kompetencje ICT szansą dla grup defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy”. Najbliższa edycja kursu rozpocznie się w kwietniu 2013.

 

Uczestnicząc w kursie  maja Państwo  szansę zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu:

-podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych

-użytkowania komputerów i zarządzania plikami

-przetwarzania tekstów

-arkuszy kalkulacyjnych

-użytkowania baz danych

- grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej

-przeglądania stron www i komunikacji.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia. Kurs prowadzony będzie w pracowni komputerowej Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku przy ul. Legionowej 28 lok 608 (VI) piętro

Po zakończeniu kursu wszyscy uczestnicy przystąpią do certyfikowanego egzaminu ECDL na poziomie CORE.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt:


-telefoniczny pod nr tel. 508 501 455

-mailowy: bialystok@idn.org.pl

- osobisty w biurze projektu- ul. Legionowa 28 lok 609 (VI piętro, Błękitny Wieżowiec)

 

Udział w Kursie oraz przystąpienie do egzaminu ECDL jest bezpłatne.

Projekt „Kompetencje ICT szansą dla grup defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ankieta rekrutacyjna wraz z załącznikami.doc

Regulamin udziału w projekcie.doc

 


 

Informujemy, że Centrum Wsparcia oferuje usługę przetwarzania książek i innych tekstów drukowanych na formę elektroniczną. Usługa jest świadczona wyłącznie dla studentów i doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku. Regulamin korzystania z niniejszej usługi jest do pobrania pod tym linkiem:

REGULAMIN i ZAŁĄCZNIKI 

Poniższy link:

 KATALOG KSIĄŻEK DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(format xls)

odnosi się do katalogu książek, które posiadamy zeskanowane w formacie tekstowym. Przetworzenie do wybranego przez studenta formatu (poza DAISY) i udostępnienie będzie dokonywane "od ręki". 

Z powodu zmian administracyjnych na Uczelni, książki będą przetwarzane przez dwa dni w tygodniu. Dni te są comiesięcznie ustalane, a informacje na ten temat można uzyskać drogą telefoniczną oraz e-mailową. Można dostarczać książki/materiały do przetworzenia od poniedziałku do piątku. 

 

W tej sprawie można się z nami kontaktować na adres e-mail: w.lajewski@uwb.edu.pl lub pod telefonem: (85) 745 78 89.


 

 

 

Oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku w ramach realizacji programu pn. "PITAGORAS 2007 - program pomocy osobom  z uszkodzeniem słuchu" sfinansował dla studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu w Białymstoku pętle induktofoniczne, systemy FM oraz kserokopiarkę.

 

Pętle induktofoniczne zostały zainstalowane w salach dydaktycznych naszej uczelni na:

Wydziale Biologiczno-Chemicznym

Wydziale Filologicznym

Wydziale Historyczno-Socjologicznym

Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Wydziale Prawa.

 

Przenośne pętle induktofoniczne są do dyspozycji studentów niepełnosprawnych  w czytelni i wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Kserokopiarka będzie służyć wyłącznie dla studentów niepełnosprawnych.