WYDZIAŁY

OLIMPIADY

Nazwa olimpiady

Kierunek studiów/specjalność

Olimpiada Artystyczna

filologia polska, kulturoznawstwo, pedagogika

Olimpiada Astronomiczna

fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

Olimpiada Biologiczna

biologia, ekobiznes, filozofia i etyka, kognitywistyka i komunikacja, ochrona środowiska, przyroda

Olimpiada Chemiczna

chemia, ekobiznes, fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria,  matematyka, ochrona środowiska, przyroda

Olimpiada Filozoficzna

filologia, specjalność: etnofilologia białoruska; filologia polska, filozofia i etyka, kognitywistyka i komunikacja, kulturoznawstwo, logistyka, pedagogika, religioznawstwo, socjologia

Olimpiada Fizyczna

ekobiznes, fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, kognitywistyka i komunikacja, matematyka

Olimpiada Geograficzna

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, przyroda, ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie, zarządzanie

Olimpiada Historyczna

administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, ekonomiczno prawny, filologia, specjalność: etnofilologia białoruska; filozofia i etyka, filologia polska, historia, kulturoznawstwo, kryminologia, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika, prawo, religioznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie, zarządzanie

Olimpiada Informatyczna

fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, kognitywistyka i komunikacja, matematyka

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

Olimpiada Matematyczna

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, kognitywistyka i komunikacja, logistyka, matematyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, informatyka i ekonometria, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, zarządzanie

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych

ekonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

biologia, ekobiznes, fizyka, kognitywistyka i komunikacja, ochrona środowiska, pedagogika, przyroda

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka

administracja, bezpieczeństwo narodowe, filologia polska, filozofia i etyka, historia, kognitywistyka i komunikacja, kryminologia, kulturoznawstwo, pedagogika, praca socjalna, prawo, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

filozofia i etyka, pedagogika, praca socjalna, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, historia, filologia polska, kryminologia, kognitywistyka i komunikacja, kulturoznawstwo, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika, praca socjalna, prawo, religioznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie, zarządzanie

Olimpiada Wiedzy o Prawie

administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, kryminologia, prawo

Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym

administracja, bezpieczeństwo narodowe, filologia polska, filozofia i etyka, historia, kryminologia, prawo, religioznawstwo

Olimpiada Wiedzy Technicznej

fizyka, informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

Olimpiada Wiedzy o III RP

filologia polska, pedagogika, praca socjalna, stosunki międzynarodowe, socjologia, studia wschodnie

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

filozofia i etyka, historia, kulturoznawstwo, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, pedagogika, praca socjalna, religioznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie, zarządzanie

Olimpiada System Prawa Unii Europejskiej

administracja, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, ekonomiczno-prawny, filozofia i etyka, kryminologia, prawo, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej

historia, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada Języka Angielskiego

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia angielska, filologia angielska z językiem niemieckim, język angielski stosowany, z hiszpańskim, język angielski stosowany z językiem rosyjskim, filologia francuska, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy; filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo

Olimpiada Języka Białoruskiego

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia francuska, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy

Olimpiada Języka Francuskiego

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia francuska, język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy; filozofia i etyka, filologia polska, kulturoznawstwo

Olimpiada Języka Hiszpańskiego

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia francuska, język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy; filozofia i etyka, kulturoznawstwo

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia francuska, język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy; filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo, pedagogika, religioznawstwo

Olimpiada Języka Niemieckiego

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia francuska, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy; filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo

Olimpiada Języka Rosyjskiego

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia rosyjska, filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu, filologia francuska, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy; filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo, studia wschodnie

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

filologia, specjalności: etnofilologia białoruska, filologia rosyjska, filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu; pedagogika, praca socjalna, religioznawstwo

Olimpiada Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku

filologia, specjalność: etnofilologia białoruska, filologia polska, historia, kulturoznawstwo, pedagogika, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej

biologia, ekobiznes, ochrona środowiska, przyroda

Olimpiada „Tradycje powstań narodowo-wyzwoleńczych na Podlasiu 1795-1945”

historia, religioznawstwo, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

administracja – 3 laureatów stopnia centralnego z najwyższą liczbą punktów, międzynarodowe stosunki gospodarcze – 3 laureatów stopnia centralnego

Olimpiada Języka Łacińskiego

administracja, bezpieczeństwo narodowe, filologia, specjalności: filologia francuska, język francuski (od podstaw) z angielskim –  profil tłumaczeniowy,  język francuski stosowany, z hiszpańskim, język francuski, profil kulturowo-tłumaczeniowy, filologia rosyjska, filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu; filologia polska,  filozofia i etyka, historia, kryminologia, kulturoznawstwo, pedagogika, praca socjalna, prawo

Olimpiada Wiedzy o Mediach

filologia, specjalność: etnofilologia białoruska, filologia polska, filozofia i etyka, kulturoznawstwo

Międzynarodowa Białorusko-Litewsko-Polska Olimpiada Matematyczna

informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka

Ogólnopolska Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

historia

Olimpiada Statystyczna

ekonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

filozofia i etyka, historia, kognitywistyka i komunikacja, religioznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej

filozofia i etyka, historia, religioznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie

Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"

ekobiznes, ekonomia, ekonomiczno-prawny, informatyka i ekonometria, matematyka, socjologia