WYDZIAŁY

 WAŻNE!

Wszystkie Koła Naukowe, które nie wywiązały się z obowiązku złożenia Sprawozdania z działalności organizacji studenckiej za rok akademicki 2017/2018, proszone są o jak najszybsze dostarczenie dokumentów do Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich – Sekcji Spraw Studenckich (pokój 1/14).

Wzór sprawozdania