WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Pełnomocnicy Rektora


Pełnomocnicy Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w kadencji 2016-2020

 

Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia
e.awramiuk@uwb.edu.pl
tel. 85 7457471 

Dr hab. Rafał Dowgier
Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku
dowgierr@poczta.onet.pl
tel. 502631200

Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn prof. UwB
Pełnomocnik Rektora UwB ds. Centrum Edukacji Ustawicznej
tel. 85 745 74 10, 509 423 715
e-mail: e.jaszczyszyn@uwb.edu.pl

Dr Artur Konopacki
Pełnomocnik Rektora ds. realizacji Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej
tel. 85 745 72 78
e-mail: 85 745 72 78

Dr Izabela Kraśnicka
Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia  
tel. 85 745 7164,
e-mail: krasnicka@uwb.edu.pl

Dr Jarosław Matwiejuk
Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z uniwersytetami Europy Wschodniej
matwiejuk@uwb.edu.pl
tel. 85 7457161

Dr Arkadiusz Niedźwiecki
Pełnomocnik Rektora ds. klastrów
a.niedzwiecki@uwb.edu.pl
tel. 85 7457721

Dr Katarzyna Niziołek
Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersyteckiego Centrum Kultury
katarzyna.niziolek@gmail.com
tel. 668028759

Dr Dorota Otapowicz
Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
tel. 85 7457889

Dr hab. Aneta Petelska
Pełnomocnik Rektora UwB ds. promocji nauki
aneta@uwb.edu.pl
tel. 85 738 82 61

Dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB
Pełnomocnik Rektora  ds. tworzenia studiów międzyuczelnianych 
tel. 85 745 77 20

Dr Magdalena Rutkowska-Sowa
Pełnomocnik Rektora ds. własności intelektualnej
e-mail: m.rutkowska@uwb.edu.pl

Dr Anna Rybak
Pełnomocnik Rektora ds. nauczania na odległość
aniar@ii.uwb.edu.pl
tel. 603100306

Mgr inż. Marek Toczydłowski
Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych
tel. 85 7457071

Mgr Martyna Górska
Penomocnik Rektora UwB ds. ochrony danych osobowych
Uczelniany Koordynator Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym ,,POL-on"
tel. 85 745 71 76
e-mail: m.gorska@uwb.edu.pl 

Dr Czesław Byliński
Uczelniany Administrator Systemu „POL-on”
tel. 85 7457092

Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB
Koordynator Uczelnianego programu Erasmus+
e-mail: piszcz@uwb.edu.pl

Mgr Justyna Wardaszka
Administrator APD
tel. 85 7457070

Mgr Wojciech Zalewski
Administrator Systemu Antyplagiatowego
tel. 85 745 76 52