WYDZIAŁY
Na tej podstronie kandydatom są udostępnione informacje dotyczące rekrutacji na kierunki i specjalności na Uniwersytet w Białymstoku w roku akademickim 2017/2018.